Wat is een NTA installatiekeuring?

De NTA installatiekeuring, ook wel onze veiligheidskeuring genoemd, is een aanvullend onderzoek bovenop de bouwkundige keuring en geldt voor de installaties. Deze installatiekeuring geeft u 100% zekerheid of uw installaties nog wel veilig zijn. Het heeft ook niets met het bouwjaar van uw woning te maken. Wij komen ook regelmatig onveilige situaties tegen bij nieuwere woningen.

Wat doet de bouwinspecteur tijdens de NTA installatiekeuring?

De bouwinspecteur voert verschillende metingen uit op de installaties, namelijk:

  • De elektrische installatie wordt getest op de omvang van de groepenkast en de bouwinspecteur test op diverse plekken de stopcontacten of ze nog de juiste spanning en aarde hebben. De stroom wordt er meerdere malen afgehaald om te kijken hoe de elektrische installaties reageren op kortsluiting.
  • De gasinstallatie wordt getest op lekdichtheid en veiligheid, indien een testnippel op de gasmeter aanwezig is. Tijdens het onderzoek wordt de bedrijfsdruk gemeten. Dit duurt ongeveer 3 minuten. Geen ontoelaatbare afwijking gemeten? Dan is alles in orde.
  • De waterinstallatie wordt ook gecontroleerd op de veiligheid. De bouwinspecteur controleert de watertemperatuur. Wanneer deze voldoet aan de gestelde normen (wordt deze warm en koud genoeg?), dan is het goed. Wijkt deze af? Dan is er hogere kans op bacterievorming, bijvoorbeeld legionella. U zult dan maatregelen moeten treffen.

Wij adviseren deze veiligheidskeuring altijd

Tijdens een reguliere bouwkundige keuring controleert de bouwinspecteur de installaties enkel visueel. Wij zullen u dus altijd adviseren een NTA installatiekeuring uit te laten voeren. Deze veiligheidskeuring bieden wij in combinatie met een bouwkundige keuring aan voor €195,- inclusief BTW. In het rapport worden de resultaten opgenomen inclusief de genomen inspectiefoto’s. Wilt u een keuring aanvragen? Klik dan hier.

Delen:

MEER NIEUWS