BOUWKUNDIGE KEURING

Inhoud bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring wordt vaak uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen over de staat van een woning. Dit heeft een grote meerwaarde als u een woning aankoopt. In de volksmond wordt een bouwkundige keuring vaak bouwtechnische keuring, bouwkeuring of bouwinspectie genoemd. In feite komt dit allemaal op hetzelfde neer.

Werkwijze bouwkundige keuring

De bouwinspecteur komt op locatie de woning grondig visueel inspecteren van zowel de binnenkant en buitenkant en als er een kruipluik aanwezig is werpt hij ook een blik onder de vloer. Hij kijkt tijdens de keuring goed naar eventuele gebreken en alle onderhoudsgevoelige onderdelen van de woning. Na de inspectie op locatie werkt de bouwinspecteur een uitgebreid bouwkundig rapport uit waarin een onderhoudsplanning inclusief kostenraming voor de komende 3 jaar staat. Zo weet u direct wat u de komende jaren aan reparatie en onderhoud kan verwachten en heeft u veel meer zekerheid over de woning.

Tijdens de bouwkundige keuring worden onderstaande onderdelen beoordeeld. Per onderdeel wordt er een conditiescore gegeven en indien nodig een kostenraming voor herstel of onderhoud. Ook wordt aangegeven of dit direct noodzakelijk is of dat het op latere termijn dient te gebeuren. Dit alles wordt onderbouwd met duidelijke inspectiefoto’s.

 • Bouwkundige kanalen
 • Hellende daken
 • Platte daken
 • Goten en hwa
 • Buitengevels
 • Buitenkozijnen
 • Buitenbetimmeringen
 • Kelders
 • Begane grondvloeren
 • Verdiepingsvloeren
 • Zoldervloeren
 • Binnenwanden
 • Binnenkozijnen
 • Trappen
 • Keukens en kasten
 • Gas
 • Water
 • Verwarming
 • Ventilatie
 • Elektra
 • Bijgebouwen

Een bouwkundige keuring is al mogelijk vanaf €375,- incl. btw. Dit is afhankelijk van de oppervlakte van de woning.

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op +31 (0)76 503 1896