ASBESTINVENTARISATIE

Inhoud asbestinventarisatie

Twijfelt u of er asbest aanwezig is in uw woning? Als u van plan bent om een pand van voor bouwjaar 1994 gaat verbouwen of slopen dan is een asbestinventarisatie verplicht.

De asbestinventarisatie moet altijd worden uitgevoerd door een professioneel en erkend bedrijf. Door het inventariseren van de (mogelijk) aanwezige asbest weet u precies of er asbest aanwezig is en zo ja: waar.

Wanneer een bouwinspecteur tijdens een bouwkundige keuring asbestverdachte materialen tegenkomt adviseert hij ook altijd om een deskundige asbestinventarisatie uit te voeren. Asbest dat wordt aangetroffen dient namelijk te worden gesaneerd en dit brengt kosten met zich mee. Hier kunt u maar beter van op de hoogte zijn.

Werkwijze asbestinventarisatie

Er wordt een afspraak gepland en de asbest wordt door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) opgespoord. Er worden monsters genomen van de asbest en deze worden geanalyseerd in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. De bevindingen worden verwerkt in een duidelijk asbestinventarisatierapport.

In de basis betreft dit vaak een visuele inventarisatie om de direct waarneembare asbest te onderzoeken. Er wordt geen destructief onderzoek uitgevoerd. Wanneer uit de inventarisatie blijkt dat er vermoedelijk asbesthoudende materialen aanwezig zijn die alleen met destructief onderzoek inzichtelijk kunnen worden gemaakt is er een aanvullend onderzoek nodig.

Het asbestinventarisatierapport betreft een duidelijk leesbaar rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Het beschrijft onder andere of er asbest aanwezig is, in welke vorm, waar de asbest zich bevind en de hoeveelheid hiervan.

De saneerder gebruikt het rapport om de juiste werkwijze voor het saneren van de asbest te bepalen.

Een asbestinventarisatie inclusief rapport is maatwerk en daarom is de prijs op aanvraag. Vul vrijblijvend het aanvraagformulier in en wij komen bij u terug met een gepaste prijsopgave.

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op +31 (0)76 503 1896