BOUWKUNDIGE KEURING

Inhoud bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring wordt vaak uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen over de staat van een woning. Dit heeft een grote meerwaarde als u een woning aankoopt. In de volksmond wordt een bouwkundige keuring vaak bouwtechnische keuring, bouwkeuring of bouwinspectie genoemd. In feite komt dit allemaal op hetzelfde neer.

Werkwijze bouwkundige keuring

De bouwinspecteur komt op locatie de woning grondig visueel inspecteren van zowel de binnenkant en buitenkant en als er een kruipluik aanwezig is werpt hij ook een blik onder de vloer. Hij kijkt tijdens de keuring goed naar eventuele gebreken en alle onderhoudsgevoelige onderdelen van de woning. Na de inspectie op locatie werkt de bouwinspecteur een uitgebreid bouwkundig rapport uit waarin een onderhoudsplanning inclusief kostenraming voor de komende 3 jaar staat. Zo weet u direct wat u de komende jaren aan reparatie en onderhoud kan verwachten en heeft u veel meer zekerheid over de woning.

Tijdens de bouwkundige keuring worden onderstaande onderdelen beoordeeld. Per onderdeel wordt er een conditiescore gegeven en indien nodig een kostenraming voor herstel of onderhoud. Ook wordt aangegeven of dit direct noodzakelijk is of dat het op latere termijn dient te gebeuren. Dit alles wordt onderbouwd met duidelijke inspectiefoto’s.

 • Bouwkundige kanalen
 • Hellende daken
 • Platte daken
 • Goten en hwa
 • Buitengevels
 • Buitenkozijnen
 • Buitenbetimmeringen
 • Kelders
 • Begane grondvloeren
 • Verdiepingsvloeren
 • Zoldervloeren
 • Binnenwanden
 • Binnenkozijnen
 • Trappen
 • Keukens en kasten
 • Gas
 • Water
 • Verwarming
 • Ventilatie
 • Elektra
 • Bijgebouwen

U kunt het bouwkundig rapport optioneel uitbreiden met een energie-besparingsadvies (EBA).

De bouwinspecteur brengt specifiek voor uw pand in kaart wat de mogelijkheden zijn en waar de winst te behalen valt. In het bouwkundig rapport komen deze adviezen terug en wordt er een kostenraming gemaakt. Zo weet u direct wat de energiebesparende maatregelen u gaan kosten.

Energie-besparingsadvies aanvragen

U kunt het bouwkundig rapport optioneel uitbreiden met een objectief verbouwadvies (VBA).

Heeft u plannen om uw woning te gaan verbouwen? Hier sluit ons objectief verbouwadvies perfect bij aan.

U deelt voorafgaand aan de bouwkundige keuring uw verbouwwensen met ons. De bouwinspecteur kijkt op locatie naar de technische haalbaarheid van uw wensen. Ook denkt de inspecteur graag met u mee en geeft hij advies over de juiste aanpak.

Een ander bijkomstig voordeel is dat de verbouwplannen terugkomen in het bouwkundig rapport inclusief een kostenraming. Zo weet u direct wat de verbouwing gaat kosten en dit kunt u gebruiken tijdens een hypotheekaanvraag voor bijvoorbeeld een bouwdepot.

Verbouwadvies aanvragen

U kunt het bouwkundig rapport optioneel uitbreiden met een NTA installatiekeuring (NTA).

Wij noemen deze keuring ook wel de veiligheidskeuring. De bouwinspecteur gaat namelijk verschillende metingen verrichten op de gas-, elektra- en waterinstallaties. Deze installatiekeuring wordt uitgevoerd comform de NTA 8025.

 • De elektrische installatie wordt getest op de omvang van de groepenkast en de bouwinspecteur test op diverse plekken de stopcontacten of ze nog de juiste spanning en aarde hebben. De stroom wordt er meerdere malen afgehaald om te kijken hoe de elektrische installaties reageren op kortsluiting.
 • De gasinstallatie wordt getest op lekdichtheid en veiligheid, indien een testnippel op de gasmeter aanwezig is. Tijdens het onderzoek wordt de bedrijfsdruk gemeten. Dit duurt ongeveer 3 minuten. Geen ontoelaatbare afwijking gemeten? Dan is alles in orde.
 • De waterinstallatie wordt ook gecontroleerd op de veiligheid. De bouwinspecteur controleert de watertemperatuur. Wanneer deze voldoet aan de gestelde normen (wordt deze warm en koud genoeg?), dan is het goed. Wijkt deze af? Dan is er hogere kans op bacterievorming, bijvoorbeeld legionella. Je zult dan maatregelen moeten treffen.


Kortom: u krijgt zekerheid over de veiligheid van de installaties in de woning.

NTA installatiekeuring aanvragen 

U kunt het bouwkundig rapport optioneel uitbreiden met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Het bouwkundig rapport wordt opgemaakt met een onderhoudsplanning voor de komende 10 jaar. Zo heeft u een compleet overzicht wat u de komende jaren kunt verwachten.

Meerjaren onderhoudsplan aanvragen

Gebruik onze offerte tool of neem contact met ons op voor een gepaste prijsopgave helemaal afgestemd op uw wensen. U kunt de keuring namelijk uitbreiden met verschillende aanvullende opties.

Object tot 150 m²: € 395,-
Object van 150 m² tot 300 m²: € 445,-
Object vanaf 300 m²: Op aanvraag

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

EXACTE KOSTEN WETEN?

Ontvang direct vrijblijvend een op maat gemaakte offerte!

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op +31 (0)76 503 1896