MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN (MJOP)

Inhoud meerjaren onderhoudsplan

Een onderhoudsplan bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw VvE (vereniging van eigenaren), woning, bedrijfspand, schoolgebouw, sporthal, of welk ander pand dan ook, die onderhoud vereisen.

Werkwijze meerjaren onderhoudsplan

De bouwinspecteur komt op locatie de onderdelen van het pand grondig visueel inspecteren. Hij kijkt tijdens de keuring goed naar eventuele gebreken en alle onderhoudsgevoelige onderdelen van het pand. Na de inspectie op locatie werkt de bouwinspecteur een uitgebreid rapport uit waarin een onderhoudsplanning inclusief kostenraming voor de komende 10 of 30 jaar staat. Zo weet u direct wat u de komende jaren aan reparatie en onderhoud kan verwachten.

De kapitalisatie, welke standaard bij elke MJOP (meerjaren onderhoudsplan) wordt geleverd, kan tevens worden gebruikt om de hoogte van het reservefonds te bepalen, welke u als Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht bent op orde te hebben.

Tijdens de keuring worden diverse onderdelen beoordeeld. Per onderdeel wordt er een conditiescore gegeven en indien nodig een kostenraming voor herstel of onderhoud. Ook wordt aangegeven of dit direct noodzakelijk is of dat het op latere termijn dient te gebeuren. Dit alles wordt onderbouwd met duidelijke inspectiefoto’s.

Een meerjaren onderhoudsplan inclusief rapport is maatwerk en daarom is de prijs op aanvraag. Vul vrijblijvend het aanvraagformulier in en wij komen bij u terug met een gepaste prijsopgave.

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op +31 (0)76 503 1896