Kwaliteitsborging

Bewaken van
de kwaliteit

Kwaliteitsborging in de bouw draait om het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering. Dit wordt op een zodanige manier gedaan dat het eindresultaat moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging, ook wel Wkb, is een wet die in 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen. Het doel van deze wet is om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. In het verleden toetste de gemeente vooraf de bouwplannen en controleerde in de uitvoering of het bouwwerk werd uitgevoerd volgens de verleende vergunning.

De Wkb brengt hier verandering in. Deze wet verplaatst de controle naar onafhankelijke partijen, de zogenoemde kwaliteitsborgers. Het doel is om de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden te verbeteren en de afspraken die zijn gemaakt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever beter te beschermen. Dit houdt ook in dat de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers wordt uitgebreid.

Invoering wet

De Wet kwaliteitsborging is uitgesteld. Volgens planning gaat deze wet per 1 januari 2024 in werking treden. Dit brengt nogal een verandering in de werkwijze met zich mee en daarom is er voor gekozen om deze wet stapsgewijs in te voeren. Deze wet geldt dus niet direct voor alle bouwwerken, maar dit verloopt in fases. 

Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding kan een belangrijke rol spelen in het succesvol doorlopen en voltooien van een project. Met goede bouwbegeleiding worden alle aspecten van het project gecoördineerd en de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd. Daarnaast wordt de voortgang van het project bewaakt en het budget in de gaten gehouden. 

Risico's en kosten

Een ervaren projectmanager, met de juiste kennis van zaken, kan het verschil maken of uw project op tijd en binnen het budget wordt uitgevoerd. Zonder dat er onnodige risico’s ontstaan en onnodige kosten worden gemaakt. De projectmanager werkt volgens de laatste wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat de nu geldende veiligheids- en bouwvoorschriften worden nageleefd.

Jobse Groep

Wij zijn al meer dan 15 jaar actief in de bouwsector. Dagelijks verzorgen wij de bouwbegeleiding voor zowel particulieren als bedrijven. Het komt zelden voor dat er een bouwproject volledig soepel verloopt. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Vaak worden wij te laat ingeschakeld en is het kwaad al geschied. Maak een bewuste keuze voordat u aan een project begint en ervaar de voordelen van bouwbegeleiding door een projectmanager.

Contactformulier

Of bel ons direct op 076-5031896