Vastgoedinspecties

Diverse
inspecties

Het inspecteren van een gebouw is een vak apart. Er zijn talloze onderdelen waar op gelet moet worden – van bouwkundige gebreken tot aan de installaties. Een kleine scheur kan onschuldig lijken, maar kan ook duiden op een serieus constructief probleem. Jaarlijks voeren wij duizenden inspecties uit. Van bouwkundige keuringen tot specialistische drone inspecties.

Renovatie Rotterdam - Brug

Onderhoud

Elk pand heeft onderhoud nodig. Welke onderdelen en met welke frequentie is echter per pand verschillend. Het inspecteren van een pand is een belangrijk onderdeel van het algemene onderhoud. Het helpt om potentiële problemen vroegtijdig te detecteren om gevolgschade te voorkomen. Daarnaast wordt hiermee de veiligheid gewaarborgd. Bijvoorbeeld scheuren of vochtplekken die in eerste onschuldig lijken, maar toch later voor ernstige problemen kunnen zorgen, worden vroegtijdig gedetecteerd.

Door regelmatig een inspectie te laten uitvoeren krijgt en houdt u een duidelijk beeld van de staat van uw pand. Kleine reparaties en onderhoudstaken kunnen direct worden uitgevoerd, dit resulteert in lagere kosten voor het grote onderhoud op lange termijn. U kunt hier dus ook nog eens kosten mee besparen.

Onze bouwinspecteurs inspecteren zowel het interieur als exterieur grondig en leggen dit vast in een rapportage inclusief inspectiefoto’s.

Energie

Niet alleen een steentje bijdragen aan een gezonder milieu, maar ook kosten besparen. Dat kan door uw pand te verduurzamen. 

Om dit op een juiste manier voor elkaar te krijgen, moet uw pand eerst grondig worden geïnspecteerd. De inefficiënties in de energieprestaties van uw pand worden in kaart gebracht en vastgelegd in een uitgebreide rapportage. Onderdelen die vaak terugkomen in onze adviezen zijn:

  • Beglazing
  • Verlichting
  • Isolatie (vloer/gevel/wand/dak)
  • Kier- en tochtdoorlating
  • Verwarmingsinstallatie
  • Warm tapwater
  • Zonnepanelen
Energielabel Woning

Asbest

Twijfelt u of uw pand asbest bevat? Dan is het van cruciaal belang om dit te laten inspecteren, ook wel een asbestinventarisatie genoemd. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, voornamelijk voor isolatie, brandvertraging en versterking van materialen. Echter kwamen ze er pas later achter dat inademing van asbest voor ernstige gezondheidsproblemen kan leiden zoals longkanker.

Met een asbestinventarisatie wordt uw pand grondig onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Er worden monsters genomen van alle verdachte materialen. Deze worden onderzocht in een laboratorium om te bepalen of het inderdaad om asbestvezels gaat en zo ja, wat voor type asbest het is.

Het advies dat volgt kan zijn dat u het asbest het beste kunt laten saneren. Hiervoor dient een bekwame asbestsaneerder te worden ingeschakeld. Ook dit kunnen wij vanuit Jobse Groep voor u verzorgen.

Brand

Helaas komen wij met regelmaat brandgevaarlijke situaties tegen of onvoldoende voorzieningen mocht er tóch een keer brand uitbreken. Gevaarlijke elektrische installaties zijn hier een goed voorbeeld van. De meterkast bevat soms een hoop aan elkaar geknoopte doe-het-zelf oplossingen, met alle gevaren van dien. Het is enorm belangrijk om de veiligheid van de mensen die in het gebouw wonen of werken te kunnen garanderen.

Met een inspectie kunnen wij controleren of uw pand voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften- en normen. Tijdens deze inspectie kijken wij onder andere naar de aanwezigheid van brandbare materialen, de aanwezigheid en werking van brandmelders en sprinklersystemen, maar ook de algemene staat van het pand en de elektrische systemen.

bouwkundige opnamestaat

Aankoopkeuring

Een woning of bedrijfspand kopen is waarschijnlijk één van de kostbaarste aankopen die u doet in uw leven. Dan wilt u toch wel weten wat u precies koopt?

Met een aankoopkeuring, ook wel bouwkundige keuring genoemd, inspecteren wij het pand volledig op alle elementen van het gebouw. U ontvangt een uitgebreide rapportage inclusief inspectiefoto’s. Deze bevat een overzichtelijk tabel zodat u in één oogopslag ziet welke kosten u op korte en middellange termijn dient te maken.

Heeft u ook nog plannen om de woning te gaan verbouwen of verduurzamen? Dan kunt u de aankoopkeuring uitbreiden.

Verkoopkeuring

Een verkoopkeuring is erg nuttig omdat u eventuele gebreken nog kunt oplossen voordat u het te koop aanbiedt. U bent transparant over de staat van uw pand en dit kan de verkoopprijs aanzienlijk verhogen. Het wekt namelijk veel vertrouwen bij de (potentiële) kopers.

Daarnaast wordt het verkoopproces versneld, omdat u niet meer hoeft te wachten tot de kopers een bouwkundige hebben ingeschakeld. Ook in de toekomst kan dit een hoop gedoe besparen. U heeft bewijslast dat u het pand op dat moment in die staat hebt verkocht.

Opleveringskeuring

In Nederland wordt er veel nieuw gebouwd. Wij voeren dan ook regelmatig opleveringskeuringen uit. Tijdens de opleveringskeuring loopt u samen met een inspecteur van ons en de aannemer door het pand. Het pand wordt niet alleen gecontroleerd op de kwaliteit, maar ook op de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld als u heeft afgesproken om 4 stopcontacten in uw slaapkamer te krijgen en er zitten er maar 2, dan wordt dit genoteerd. Ook wordt er nog weleens een kapotte dakpan op het dak gelegd of zitten er krasjes in een raam.

Alles wordt vastgelegd in een zogeheten proces verbaal van oplevering opgemaakt. Hiermee wordt de aannemer gedwongen om alle opleverpunten binnen een x periode op te lossen. Steeds vaker kiezen mensen voor een tweetal opleveringskeuringen, een vooropleveringskeuring en een eindopleveringskeuring. Hier zit vaak een aantal weken tussen. De eindopleveringskeuring dient dan als controle of de aannemer alle punten, die in de vooropleveringskeuring naar voren kwamen, heeft opgelost.

NEN2767 conditiemeting

NEN2767 is een Nederlandse norm voor het beoordelen van de technische staat van gebouwen en installaties.

Deze inspectiemethode wordt vaak gehanteerd bij aan- en verkoop van een gebouw, maar ook voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). De NEN2767 conditiemeting omvat het in kaart brengen van de technische staat van de gebouwonderdelen, zoals de gevel, het dak, de installaties en de vloeren. Er wordt gekeken naar zaken als slijtage en beschadigingen. Door de staat van de verschillende onderdelen te beoordelen en een score te geven op een schaal van 1 tot 6 (waarbij 1 staat voor ‘uitstekend’ en 6 voor ‘zeer slecht’), kan een goed beeld worden verkregen van de algehele technische staat van het gebouw.

Bouwtechnische keuring

NTA8025 (installatie veiligheidskeuring)

Een NTA 8025 (installatie veiligheidskeuring) kan helpen om de veiligheid van de elektrotechnische en gasinstallaties te waarborgen en om risico’s op ongevallen te verminderen. Het is een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor het keuren van de veiligheid van elektrotechnische en gasinstallaties in woningen en gebouwen. Het doel van de NTA 8025 (installatie veiligheidskeuring) is om te zorgen voor een veilige werking van de elektrotechnische en gasinstallaties en om risico’s op ongevallen, zoals elektrocutie, brand en explosies, te verminderen.

Een NTA 8025 (installatie veiligheidskeuring) kan alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs. Na afloop van de keuring ontvangt de eigenaar of beheerder van het gebouw een rapport met de bevindingen en aanbevelingen voor eventuele verbeteringen of reparaties.

Contactformulier

Of bel ons direct op 076-5031896