Betoninspectie

Vastgoedinspecties

Betonschade aan begane grondvloeren (Kwaaitaal- of Mantavloeren), uitkragende balkons, galerijen enzovoorts worden grondig geïnspecteerd en beoordeeld op risico en veiligheid.

Door instortingen van balkons en/of galerijen is er meer aandacht gekomen voor het onderhoud en inspecties. Daarmee kan namelijk in een vroeg stadia ontdekt worden of er mogelijke bouwfouten zijn of constructies die aangepast c.q. vernieuwd of hersteld dienen te worden.

De bouwinspecteur komt op locatie om het beton grondig te inspecteren. Hij kijkt tijdens de inspectie goed naar de volgende onderdelen:

  • Scheuren in beton
  • Inwaterende constructiedelen
  • Aantasting wapening door dooizouten (Chloride aantasting)
  • Putcorrosie van de wapening ter plaatse van de aansluiting aan de vloeren (optie)
  • Aantasting draagconstructie
Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op 076-5031896