Bouwkundige
keuring

Vastgoedinspecties

Inhoud
Een bouwkundige keuring wordt vaak uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen over de staat van een woning. Dit heeft een grote meerwaarde als u een woning aankoopt. In de volksmond wordt een bouwkundige keuring vaak bouwtechnische keuring, bouwkeuring of bouwinspectie genoemd. In feite komt dit allemaal op hetzelfde neer.

Werkwijze
De bouwinspecteur komt op locatie de woning grondig visueel inspecteren van zowel de binnenkant en buitenkant en als er een kruipluik aanwezig is werpt hij ook een blik onder de vloer. Hij kijkt tijdens de keuring goed naar eventuele gebreken en alle onderhoudsgevoelige onderdelen van de woning. Na de inspectie op locatie werkt de bouwinspecteur een uitgebreid bouwkundig rapport uit waarin een onderhoudsplanning inclusief kostenraming voor de komende 3 jaar staat. Zo weet u direct wat u de komende jaren aan reparatie en onderhoud kan verwachten en heeft u veel meer zekerheid over de woning.

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op 076-5031896