Bouwkundige
keuring

Vastgoedinspecties

Inhoud
Een bouwkundige keuring wordt vaak uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen over de staat van een woning. Dit heeft een grote meerwaarde als u een woning aankoopt. In de volksmond wordt een bouwkundige keuring vaak bouwtechnische keuring, bouwkeuring of bouwinspectie genoemd. In feite komt dit allemaal op hetzelfde neer.

Werkwijze
De bouwinspecteur komt op locatie de woning grondig visueel inspecteren van zowel de binnenkant en buitenkant en als er een kruipluik aanwezig is werpt hij ook een blik onder de vloer. Hij kijkt tijdens de keuring goed naar eventuele gebreken en alle onderhoudsgevoelige onderdelen van de woning. Na de inspectie op locatie werkt de bouwinspecteur een uitgebreid bouwkundig rapport uit waarin een onderhoudsplanning inclusief kostenraming voor de komende 3 jaar staat. Zo weet u direct wat u de komende jaren aan reparatie en onderhoud kan verwachten en heeft u veel meer zekerheid over de woning.

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Keuring uitbreiden

Breid uw bouwkundige keuring uit met de volgende opties.

De installatiekeuring wordt uitgevoerd conform de NTA 8025, dit houdt in:

  • de gasinstallatie wordt o.a. (o.v.b. van aanwezigheid testnippel op de gasmeter) getest op lekdichtheid en veiligheid; mocht deze niet aanwezig zijn dan kunnen wij dit onderdeel niet testen;
  • de waterinstallatie wordt o.a. getest op veiligheid, risico op legionella;
  • de elektra installatie wordt o.a. getest op veiligheid en omvang van de groepenkast. 

De bouwinspecteur bekijkt op locatie naar de technische haalbaarheid van uw verbouwwensen. Het betreft een objectief en visueel verbouwadvies inclusief kostenraming, vermeld in het bouwkundig rapport.

De bouwinspecteur beoordeelt op locatie hoe de woning energiezuiniger kan worden gemaakt, op basis van o.a. de volgende onderdelen:

  • Beglazing
  • Verlichting
  • Isolatie (vloer/gevel/wand/dak)
  • Kier- en tochtdoorlating
  • Verwarmingsinstallatie
  • Warm tapwater
  • Zonnepanelen

Het betreft een objectief en visueel verduurzamingsadvies inclusief kostenraming, vermeld in het bouwkundig rapport.

Onderhoudsplanning voor de komende 10 jaar over onderhoudsgevoelige onderdelen/regulier onderhoud (o.a. cv-ketel, schilderwerk, kozijnen, timmerwerk etc.).

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op 076-5031896