Meerjaren
onderhoudsplan (MJOP)

Vastgoedinspecties

Een onderhoudsplan bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw VvE (vereniging van eigenaren), woning, bedrijfspand, schoolgebouw, sporthal, of welk ander pand dan ook, die onderhoud vereisen.

De bouwinspecteur komt op locatie de onderdelen van het pand grondig visueel inspecteren. Hij kijkt tijdens de keuring goed naar eventuele gebreken en alle onderhoudsgevoelige onderdelen van het pand. Na de inspectie op locatie werkt de bouwinspecteur een uitgebreid rapport uit waarin een onderhoudsplanning inclusief kostenraming voor de komende 10 of 30 jaar staat. Zo weet u direct wat u de komende jaren aan reparatie en onderhoud kan verwachten.

De kapitalisatie, welke standaard bij elke MJOP (meerjaren onderhoudsplan) wordt geleverd, kan tevens worden gebruikt om de hoogte van het reservefonds te bepalen, welke u als Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht bent op orde te hebben.

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op 076-5031896