Opleveringskeuring

Vastgoedinspecties

Een opleveringskeuring is altijd aan te raden als u uw nieuwbouw woning opgeleverd krijgt. Zo heeft u meer zekerheid of uw nieuwbouwwoning juist wordt opgeleverd. Een nieuw op te leveren pand vertoont namelijk vrijwel altijd kleine en/of ernstige gebreken.

De opleveringskeuring wordt altijd onafhankelijk uitgevoerd. Vaak wordt de opleveringskeuring in projectvorm uitgevoerd, bijvoorbeeld dat wij voor u en uw toekomstige buren de hele straat opleveren. Uiteraard is een losse opleveringskeuring ook mogelijk.

De bouwinspecteur loopt samen met u en de aannemer door het gehele pand en inspecteert de bouwkundige onderdelen en installaties op functionaliteit, afwerking en mankementen. De inspecteur geeft toelichting op de onderdelen die hem opvallen en alles wordt genoteerd in een zogeheten proces-verbaal van oplevering. Deze wordt na de oplevering door beide partijen getekend. Als koper accepteert u de woning met uitzondering van de genoteerde opleveringsgebreken. De aannemer belooft op deze manier de gebreken te herstellen.

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op 076-5031896