Trillingsmetingen

Vastgoedinspecties

Bij bouwwerkzaamheden is trilling vaak onvermijdelijk. Het intrillen van damwanden of het heien van fundering brengt trillingen met zich mee, die voor omliggende gebouwen voor schade kunnen zorgen. Ook passerende treinen of vrachtauto’s kunnen schade veroorzaken. Daarom kan het verstandig zijn om trillingsmetingen te laten uitvoeren. 

Met meetapparatuur kan onze bouwinspecteur deze trillingen monitoren. Vaak wordt dit in combinatie met scheurwijdte meters gedaan. Na de bouwwerkzaamheden kan dan worden beoordeeld of de scheuren groter zijn geworden. U krijgt hiervan uiteraard een rapportage.

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op 076-5031896