Nulmeting

Vastgoedinspecties

Gaan er bij u in de buurt grote (sloop)werkzaamheden plaatsvinden of gaat uw buurman palen heien voor zijn nieuwe aanbouw? Dan is het verstandig om een opname te laten doen van uw woning.

Vooropname, nulmeting en 0-meting – allemaal termen die op hetzelfde neer komen. Namelijk het in kaart brengen van de huidige staat van uw woning voordat er werkzaamheden gaan plaatsvinden die mogelijk schade kunnen toebrengen aan uw woning. Vaak wordt de nulmeting in projectvorm uitgevoerd, bijvoorbeeld dat wij voor uw hele straat de woningen opnemen. Uiteraard is een losse nulmeting ook mogelijk.

Vakkundig-Gekeurd-label
sertum

Aanvraagformulier

Of bel ons direct op 076-5031896